B-LIKE_Logo_RGB-transparency.png

Privacyverklaring

Binnen het b-like platform worden persoonsgegevens opgeslagen. Deze worden door jou of door de App Beheerder in de app gezet. Het afschermen van persoonsgegevens kan binnen het b-like platform per community op verschillende manieren worden ingesteld. Vraag aan de App Beheerder over de exacte implementatie bij jouw community. We gaan zorgvuldig met jouw persoonsgegevens om. Hier kun je lezen, hoe we hiermee omgaan.
 

Bij vragen of opmerkingen, neem contact op via info@b-like.nl

 

Wat zijn persoonsgegevens?

Persoonsgegevens zijn gegevens die iets vertellen over jou of die we in verband kunnen brengen met jou. Denk aan je naam, telefoonnummer of e-mailadres. Het gaat om alle gegevens die we in verband kunnen brengen met jou.

 

Met welk doel worden de persoonsgegevens bewaard?

Persoonsgegevens worden bewaard om deze te kunnen delen met de leden binnen de app. Leden kunnen deze gegevens inzien om contact met elkaar op te nemen of berichten te plaatsen.

Welke persoonsgegevens worden opgeslagen?

Minimaal wordt het e-mailadres opgeslagen om een gebruiker toegang te verlenen tot de community. Optioneel kunnen personalia en contactgegevens aan de persoonsgegevens worden toegevoegd. 
Een App Beheerder kan extra velden toevoegen aan de persoonsgegevens. Per extra veld kan hij instellen of de eindgebruiker dit kan aanpassen.

Waar komen de persoonsgegevens vandaan?

De App Beheerder kan alle persoonsgegevens in het App Beheer handmatig invoeren of importeren. Het importeren kan de App Beheerder doen door een ledenbestand te uploaden in het App Beheer of via een koppeling met een extern informatiesysteem (b.v. via een partner). Bij een koppeling worden de ledengegevens automatisch geïmporteerd. 
Afhankelijk van de instellingen binnen de App, kan een lid ook zijn eigen gegevens toevoegen.

 

 

Met wie worden de persoonsgegevens gedeeld?

Afhankelijk van de instellingen in het App Beheer en de instellingen van de gebruiker zelf, worden de persoonsgegevens in de app gedeeld. 
Persoonsgegevens worden uitsluitend met leden binnen de besloten community gedeeld. 
Bij een community die openbaar toegankelijk is, wordt uitsluitend de naam van de gebruiker getoond.

Wie kan de persoonsgegevens muteren?

Afhankelijk van de instellingen in het App Beheer, kan de gebruiker zijn persoonsgegevens muteren. Een App Beheerder kan de gegevens binnen het App Beheer niet wijzigen wanneer de persoonsgegevens via een koppeling zijn geïmporteerd. Indien technisch mogelijk, kunnen deze gegevens wel door de gebruiker binnen de app gemuteerd worden. 
Indien er geen koppeling is, kan een App Beheerder de persoonsgegevens muteren.

Hoe lang worden persoonsgegevens bewaard?

De gegevens worden uiterlijk bewaard tot de community stopt en verwijderd wordt. Tot die tijd kan de App Beheerder de persoonsgegevens verwijderen. 
Als er een koppeling is met een externe partij, dan worden de ledengegevens automatisch verwijderd.

Terminologie

Op onze website, documenten en App Beheer worden vele termen gebruikt. Hieronder staan een aantal veel gebruikte termen die we verder toelichten. Bij onduidelijkheden of missende termen, neem contact op via info@b-like.nl

b-like  B.V.

b-like is een product van b-like Holding b.v. 

b-like platform

Het b-like platform bestaat uit vier onderdelen. Dit zijn de Server, het App Beheer, de Android app en de iOS app.

App Beheer

Dit is het CMS van de app. Hier wordt de informatie, vormgeving en de leden beheerd.

App Beheerder

Een lid binnen de community die App Beheerder is, heeft toegang tot het App Beheer. Een App Beheerder kan onder andere de inhoud van de app aanpassen en de ledentoegang beheren.

 

b-like Beheerder

Medewerker van b-like Holding bv die toegang heeft tot het b-like-platform. Dit zijn minimaal twee medewerkers binnen b-like Holding bv en ze hebben de volmacht op het platform.

Community

Een groep mensen met een gedeeld doel en/of interesse. Dit zijn bijvoorbeeld: verenigingen/clubs en bedrijven.

Gebruiker

Een gebruiker is een persoon die toegang heeft tot het b-like platform. Een gebruiker kan bij meerdere communities, meerdere lidmaatschappen hebben.

 

Lidmaatschap

Een lid binnen de community. De App Beheerder kan leden toevoegen/importeren in het App Beheer. Een lidmaatschap wordt gekoppeld aan een gebruiker op basis van het emailadres.

 

Partners

Partijen waar b-like mee samenwerkt en welke de activiteiten van verenigingen/clubs of individuele spelers ondersteunen.